Podmioty chroniące przyrodę

Pozarządowa ochrona przyrody w Dolinie Dolnej Odry opiera się na trzech filarach:

  • Stowarzyszeniu Przyjaciół Niemiecko-Polskiego Europejskiego Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry (Verein der Freunde des Deutsch-Polnischen Europa-Nationalparks Unteres Odertal e.V.),
  • Fundacji na Rzecz Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry (Nationalparkstiftung Unteres Odertal),
  • spółce pożytku publicznego z ograniczoną odpowiedzialnością - Internationalpark Unteres Odertal gGmbH.

Ten 3-częściowy system sprawdził się dobrze i stał się wzorem dla niemieckiej pozarządowej ochrony przyrody.

Oprócz prywatnoprawnie organizowanej ochrony przyrody działają jeszcze:

  • Administracja Parku Narodowego (die Nationalparkverwaltung D-16303 Schwedt, Park 2, Tel. 0049 (0) 3332 2677-0) będąca częścią Urzędu ds. Środowiska Kraju Związkowego Brandenburgia
  • Organizacja Naturwacht (16303 Schwedt, Park 2), należąca do NaturschutzFonds Brandenburg, posiadającej status fundacji prawa publicznego, kierowanej przez Brandenburskie Ministerstwo Środowiska i Rolnictwa.

Za polskie obszary chronione – Cedyński Park Krajobrazowy oraz Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry odpowiedzialna jest:

  • Dyrekcja Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry i Cedynskiego Parku Krajobrazowego (PL-74-100 Gryfino, ul. Armii Krajowej 36, Tel. (0048) 91 415 01 39, Mail).

Oczywiście obok instytucji z założenia działających na rzecz Parku, bardzo aktywnie udzielają się na tym polu także lokalne oddziały dużych organizacji ochrony przyrody, jak np. Niemieckiego Towarzystwa Ochrony Przyrody (NABU).