Fundacja na Rzecz Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry

Fundacja na Rzecz Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry została powołana do życia w 1995 roku jako niezależna fundacja prawa cywilnego przez Kraj Związkowy Berlin, przedsiębiorstwo PCK Raffinerie GmbH, Stowarzyszenie Przyjaciół Niemiecko-Polskiego Europejskiego Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry oraz Kraj Związkowy Brandenburgię; będący współfundatorem. Kapitał założycielski Fundacji wynosił 2 mln DM. Pracę zarządu fundacji nadzoruje kuratorium, w którego skład wchodzi 9 specjalistów o międzynarodowej sławie. Fundacją zarządza od 1995 roku dr Ansgar Vössing.

Zadaniami Fundacji, zgodnie z jej statutem, są:

1. Zakup i długoletnia dzierżawa odpowiednich działek w Dolinie Dolnej Odry i na terenach graniczących wraz z ochroną i pielęgnacją tych obszarów zgodnie z Planem pielęgnacji i rozwoju oraz z celami parku narodowego.

2. Wspieranie powstawania i rozwoju polsko-niemieckiego Europejskiego Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry zgodnie z wytycznymi Światowej Komisji IUCN ds. Obszarów Chronionych dotyczącymi obszarów chronionych kategorii II.

3. Wspieranie przyjaznej środowisku gospodarki rolnej, edukacji ekologicznej oraz zorientowanych na ochronę przyrody prac badawczych w Dolinie Dolnej Odry.

4. Wspieranie polsko-niemieckiego porozumienia w dziedzinie ochrony przyrody i środowiska naturalnego.

Fundacja angażowała się początkowo w edukację ekologiczną, w przygotowywanie informacji dla odwiedzających oraz w opracowywanie wycieczek na terenie Parku, od 2002 roku inwestuje także intensywnie w zakup gruntów.

Adres:
Nationalparkstiftung Unteres Odertal (Mail)
(Fundacja na Rzecz Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry)
Schloss Criewen
16303 Schwedt
Tel.: 0049 (0) 3332 21980
Fax: 0049 (0) 3332 219826