Świat roślinny

Na terenie Parku Narodowego przeprowadzono w 1998 roku obszerne badania fauny i flory. Ich efektem było rozpoznanie 1726 gatunków roślinnych dających się zaklasyfikować do 90 typów wegetacyjnych oraz 44 zbiorowisk roślinnych, w tym 12 zbiorowisk roślin wodnych. 150 spośród wszystkich gatunków roślinnych znalezionych na objętym badaniami obszarze jest wpisane do krajowej Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych, a 303 do Czerwonej Księgi kraju związkowego Brandenburgii. 24 zbiorowiska roślinne zaliczono do 1-szej i 2-giej kategorii zagrożenia definiowanych przez krajową Czerwoną Księgę Zagrożonych Typów Biotopów redagowaną przez Federalny Urząd Ochrony Przyrody. Prawie co szósty gatunek z krajowej Czerwonej Księgi i prawie połowa gatunków z Czerwonej Księgi Brandenburgii występują w Dolinie Dolnej Odry.