Świat zwierzęcy

Dolina Dolnej Odry jest znana przede wszystkim dzięki spotykanym w niej gatunkom ptaków. Tylko w niemieckiej części Międzynarodowego Parku Doliny Dolnej Odry naliczono 160 gatunków ptaków lęgowych. Ponadto 50 gatunków ssaków, 6 gatunków gadów, 11 gatunków płazów oraz 49 gatunków ryb. W Dolinie Dolnej Odry gniazdują oprócz bociana czarnego oraz puchacza zwyczajnego również duże ptaki drapieżne jak bielik, orlik krzykliwy, rybołów. Duże znaczenie mają gniazdujące tu regularnie rybitwy czarne, rybitwy białowąse, rybitwy białoskrzydłe, jak również silna populacja derkaczy oraz ostatnie pary lęgowe wodniczki w Niemczech. Spośród ssaków warto wymienić wydrę europejską oraz bobra, którego populacja stale rośnie.