Przelot ptaków

Gänse

Dolina Dolnej Odry jest szczególnie znana jako przystanek dla wielu gatunków ptaków na drodze ich przelotów. Wczesną wiosną i jesienią ponad 100.000 gęsi i kaczek, 10.000 żurawi oraz inne ptaki wędrowne wykorzystują ją jako miejsce zatrzymania się i zimowania. Zwłaszcza jesienny przelot żurawi, stanowiący niezwykłe widowisko, stał się atrakcją turystyczną zyskującą z roku na rok coraz więcej miłośników. Obserwują oni żurawie podrywające się wczesnym rankiem ze swoich noclegowisk na polskim Międzyodrzu, przelatujące stosunkowo nisko na żer na pola uprawne po niemieckiej stronie, by wieczorem powrócić.