Poldery

Polder im NebelNa początku XX wieku doszło do przekształcenia dotychczas jeszcze w dużej mierze niezabudowanej doliny Odry według planów holenderskich. Powstało wiele mokrych i suchych polderów. Celem prac regulacyjnych było umożliwienie większym frachtowcom całorocznego pokonywania szlaku wodnego Berlin - Szczecin, zwiększenie plonów w dolinie Odry oraz polepszenie możliwości odpływu wód dla znajdujących się dalej na południu Łęgów Odrzańskich.